Ekologia

Dbamy o środowisko naturalne Surowce i materiały używane do produkcji tektury spełniają wymagania jakościowe i są bezpieczne dla środowiska. Zgodnie z proekologicznymi trendami Unii Europejskiej, korzystamy z recyklingu papieru. Posiadamy własną podoczyszczalnię, a także wprowadziliśmy inteligentne systemy ścieków oszczędzające wodę i energię. Współpracujemy z producentami papieru, którzy posiadają certyfikaty FSC®.

Ekologia

Sektor opakowaniowy jest największym konsumentem odzyskanego papieru i tektury – prawie dwie trzecie makulatury jest stosowane do produkcji tektury falistej oraz innych materiałów opakowaniowych. Udział makulatury w wyrobach gotowych obliczany jest na 70%. Tektura jest materiałem przyjaznym środowisku, a odpowiednio zaprojektowane opakowania tekturowe, w większości przypadków, pozwalają na zmniejszenie lub wyeliminowanie użycia styropianu czy innych tworzyw sztucznych.

 

 

Ekologia

Pracujemy zgodnie z:

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 241 poz. 2095) w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994r. ze zmianą 2005/20/WE w sprawie opakowań i odpadów kartonowych

• Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG

• REACH - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń, ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów

• Rozporządzeniem 2023/2006/EC dotyczące Dobrej Praktyki Produkcyjnej

Ekologia

Specyficzną rolę w kształtowaniu się rynku opakowaniowego odgrywa ochrona środowiska, a w szczególności ustawodawstwo ekologiczne i świadomość ich użytkowników. Ciągle doskonalimy działania na rzecz ochrony środowiska. Ograniczamy negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne oraz zapobiegamy występowaniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska. Śledzenie efektów działalności środowiskowej (wskaźniki opisujące pożytek wykorzystania zasobów środowiska) jest podstawą monitorowania celów i zadań środowiskowych. Postępujemy zgodnie z ustalonymi zasadami w zakresie gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku działalności Firmy.

Ekologia